9 oktober: Schijnhuwelijken en schijnerkenningen

Schijnhuwelijken, schijnsamenwoningen en nu ook schijnerkenningen behoren tot de meest verspreide misdrijven in ons land. De aanpak ervan is complex en vergt een goede kennis en dito samenwerking tussen de verschillende diensten.

Steven Vandromme is magistraat en behandelt jaarlijks 300 dossiers. Hij is ook medeauteur van een referentiehandboek over schijnhuwelijken. In dit seminarie verklaart hij de omzendbrieven van 6 en 17 september 2013 en legt hij uit hoe je zorgvuldig het pv opmaakt opdat een vervolging kan plaatsvinden.


Spreker

Steven Vandromme, Eerste substituut – Procureur des Konings, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen

Inschrijven kan via de Politeia website of via events@politeia.be

Oude Abdij, Drongenplein 27, Drongen

9 oktober 2018, 13u – 17u

politie, magistraten en bijzondere inspectiediensten