18 oktober: Domiciliefraude en krakers

Lange tijd kende het recht geen specifieke regeling voor krakers en gekraakte panden. De wet van 18 oktober 2017 heeft daar verandering in gebracht en bevat zowel een strafrechtelijk als een burgerrechtelijk handhavingsspoor. In dit seminarie wordt de krakersproblematiek in zijn totaliteit bekeken. We vertrekken vanuit de relevante grondrechten en bespreken vervolgens de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en burgerrechtelijke aspecten van het kraken. Na dit seminarie bent u opnieuw helemaal mee met de actuele stand van zaken van de kraakproblematiek.


Spreker

Tom Vandromme, Adviseur Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Vlaamse overheid), Onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen

Inschrijven kan via de Politeia website of via events@politeia.be

Kamp C, Westerlo

18 oktober 2018, 13u – 17u

politie, magistraten, ambtenaren van burgerlijke stand